วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อซื้อชุด PPE จำนวน 100 ชุด

วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก บริจาคเงิน 40,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อซื้อชุด PPE จำนวน 100 ชุด

วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก บริจาคเงิน 40,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อซื้อชุด PPE จำนวน 100 ชุด