บริษัทวัฒนชัยวัสดุก่อสร้าง บริจาคถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้กับทางร่วมกตัญญูเขาค้อ

วัฒนชัยวัสดุก่อสร้างหล่มสัก
บริจาคถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง
ให้กับทางร่วมกตัญญูเขาค้อ ไว้ใช้สำหรับช่วยเหลือและป้องกันอัคคีภัยในงานของสมาคม