วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้กับร.ร.หล่มสักวิทยาคม


วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก บริจาคเงิน 50,000 บาท
สมทบทุนสร้างห้องเรียน Smart Classroom ร.ร. หล่มสักวิทยาคม